BOLIT

Personálno poradenská agentúra


ÚSPECH AKEJKOĽVEK SPOLOČNOSTI, NEZÁVISÍ IBA OD BRILANTNEJ STRATÉGIE, ALE OD BRILANTNEJ EXEKÚCIE STRATÉGIE A ZA TOU SÚ ĽUDIA - ZAMESTNANCI

Zistiť viac

O nás

About us


Svoje bohaté a dlhoročné skúsenosti v riadení exekutívy a strategického rozvoja nadnárodných a domácich spoločností (na Slovensku i v zahraničí) spojené i s výberom, assestmentom a rozvojom pracovníkov radových i manažérskych pozícií sme pretransformovali do profesionálno-poradenskej práce

Our rich and longtime experience in managing of execution and strategic development of commercial companies (in Slovakia and abroad), connected also with personal work (recruitment, assessment and development of people on different positions), we transformed to professional personal counseling work


Sme partnerskou spoločnosťou vzdelávacej agentúry V.A.J.A.K, kde realizujeme lektorskú činnosť

We are in partnership with education company V.A.J.A.K, where we execute lecturing and training activity.Pre klientov

For ClientsSnažíme sa porozumieť krátkodobým a dlhodobým cieľom našich klientov a kandidátov - to nám umožňuje systematicky konať v ich najlepšom záujme. Prostredníctvom našej znalosti trhu práce a znalosti sektorov pomáhame uchádzačom o zamestnanie a zamestnávateľom nájsť pre nich tie najlepšie možnosti.


We try to understand short term and long term targets of our clients and candidates for job. This give us possibilities systematically work our best, in line with their interest. Via our knowledge of market of the work and individual sectors of it, we help candidates for job and employers, to find best possibilities.

Pre uchádzačov

For CandidatesNájsť správne pracovné miesto - to, ktoré zodpovedá Vášmu osobnému štýlu a profesijným cieľom - môže zmeniť celý Váš život k lepšiemu. Pomôžeme Vám nájsť toto miesto pomocou kariérneho poradenstva, vylepšenia životopisu, konzultácii, radami ohľadom lokálneho trhu práce a aktuálnych trendoch.


To find right job, appropriate to your personal style and professional targets, can change whole your life to positive way. We can help you to find job like this, by career consulting, optimization of your CV, by advices, in area regarding local market of work and actual trends.

Aktuality

News


Management team


Externí spolupracovníci

External cooperatorsIng. Vladimír Kukuvka

Master trainer

JUDr. Jozef Zemko

Právnik

Lawyer

Partneri

Partners


Kontakt

ContactBOLIT s.r.o.


Ing. Branislav Blažej - 0910 808 608

Ing. Jozef Zemko - 0910 253 774

Email - bolit@bolit.sk

IČO - 36 347 329